ROCKWOOL SYSTEM CONLIT PLUS

Płyty ze skalnej wełny z dodatkiem cząsteczek wodorotlenku magnezu, który poprawia właściwości ogniochronne produktu, a tym samym
wpływa na zminimalizowanie grubości zabezpieczenia do 60 mm dla wszystkich klas odporności ogniowej.
Płyty posiadają okładzinę z folii aluminiowej.Wróć