ROCKWOOL ROCKTERM

Płyty ze skalnej wełny mineralnej. Płyty ROCKTERM przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych, urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, głównie tych umieszczonych na zewnątrz gdzie izolacja jest przykryta płaszczem zewnętrznym z blachy. Dodatkowe aplikacje to ściany
zbiorników niskotemperaturowych oraz inne powierzchnie płaskie, w układach poziomych i pionowych, jako wypełnienie konstrukcji wsporczej pod płaszczem
zewnętrznym (konstrukcji blaszanej).Wróć