ROCKWOOL KLIMAFIX

Mata KLIMAFIX przeznaczona jest do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych oraz
klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym itp. Maty z wełny ROCKWOOL pokryte zbrojoną folią aluminiową,
posiadające prostopadły układ włókien do płaszczyzny podłoża, który zapewnia utrzymanie pierwotnej grubości w przypadku izolacji
zagięć i narożników.

 Wróć