PAROC Pro Slab 60

to płyta z wełny kamiennej, przeznaczona do izolacji termicznej i akustycznej powierzchni płaskich, ścian dużych zbiorników niskotemperaturowych,
dużych kotłów energetycznych, kanałów spalin, instalacji odsiarczania spalin oraz jako wypełnienie blaszanych kasetonów.Wróć