PAROC Pro Lamella Mat AluCoat

to niepalna wełna kamienna do izolacji termicznej i ochrony przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i urządzeń.
Posiada wzmocnioną warstwę folii aluminiowej.Wróć